Dargiel, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Dargiel, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Dargiel, Jerzy

Pseudonim:

Henryk

Juda

Data urodzenia:

14 lipca 1917

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

grudzień 1973

Informacje

Jego rodzice, nauczyciele z zawodu, byli w latach międzywojennych współzałożycielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej ojciec kierował dzielnicą Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, matka działała w „Żegocie”. Jerzy Dargiel ukończył w 1935 r. Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Reya. Rozpoczął wówczas działalność artystyczną w Szkolnym Teatrze „Reduty”, podejmując równocześnie studia w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. W czasie kampanii wrześniowej pełnił służbę w harcerstwie. Był ranny w twarz odłamkiem bomby. Kiedy grupa młodzieży demokratycznej powołała w Warszawie jedną z pierwszych organizacji podziemnych PLAN (Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa), wszedł w jej szeregi, a po jej rozbiciu przez okupanta, włączył się w pracę konspiracyjną „Szarych Szeregów” i został powołany w skład Komendy Chorągwi „Ul – Wisła”. Był w trójce prowadzącej sprawy „M” wśród młodzieży na terenie Warszawy. W związku z tym podjął w 1940 r. studia na wydziale nauczycielskim Państwowej Szkoły Muzycznej i w 1942 r. złożył egzaminy końcowe. Od września 1943 r. prowadził zajęcia z zakresu śpiewu w tych szkołach, gdzie działały konspiracyjne drużyny harcerskie. Jednocześnie próbował sił kompozytorskich. Najpierw powstała piosenka BS (Bojowe Szkoły), następnie Bądź gotów, wreszcie najdojrzalsza i najpopularniejsza Dorota. Podczas Powstania dowodził plutonem w 1 kompanii batalionu „Parasol”. Po wyzwoleniu powrócił do pracy w harcerstwie. Mieszkał w Warszawie. Od 1950 r. kierował Państwowym teatrem Lalki i Aktora „Baj”, pełniąc funkcję dyrektora artystycznego. Był członkiem Rady Kultury przy Radzie Naczelnej ZHP. Nadal pisał i komponował piosenki dla harcerzy, wydał również wespół z Elżbietą Dziębowską Śpiewnik zastępowego[1].

Bibliografia