Dębski, Krzesimir

Zgłoszenie do artykułu: Dębski, Krzesimir

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A kto tu jest szczęśliwy na tej Ukrainie

Dębski, Krzesimir

Afryka piękna i smutna

Dębski, Krzesimir

Aldandana

Dębski, Krzesimir

Arabska rewolucja

Dębski, Krzesimir

Atak Kozaków

Dębski, Krzesimir

Ażeby was psi pojedli

Dębski, Krzesimir

Bębny tatarskie

Dębski, Krzesimir

Będzie tak jak jest

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Bezkresny, szeroki stepie

Dębski, Krzesimir

Bitwa

Dębski, Krzesimir

Bunt

Dębski, Krzesimir

Chłopak

Dębski, Krzesimir

Choinka u Smurfów

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Czas nas uczy pogody

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Daj mi za męża

Dębski, Krzesimir

Dajcie dziewkę

Dębski, Krzesimir

Diamentowy kolczyk

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Dniepr

Dębski, Krzesimir

Do wiosny niebieskiej

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Dumka Bohuna

Dębski, Krzesimir

Dumka na dwa serca

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Dziękuję, nie tańczę

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Gniew Bohuna

Dębski, Krzesimir

Hej, hej, Tuhajbej

Dębski, Krzesimir

Hej, man!

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Hej ne dywujtes

Dębski, Krzesimir

Helena w kąpieli

Dębski, Krzesimir

Herb mój zwie się Zerwikaptur

Dębski, Krzesimir

Husaria ginie

Dębski, Krzesimir

It’s world of Donald Duck!

Dębski, Krzesimir

Sobczak, Andrzej

Jar Horpyny

Dębski, Krzesimir

Kobieta wschodu

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Lacha miłujesz

Dębski, Krzesimir

Lekcja angielskiego

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Lubię echo

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Makarony, włoskie makarony

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Moje sentymenty

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Monety, banknoty...

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Muszelko ratuj

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Na dobre i na złe

Dębski, Krzesimir

Skubikowski, Jacek

Na zielonej Ukrainie

Dębski, Krzesimir

Napiszę do ciebie

Dębski, Krzesimir

Narrator I

Dębski, Krzesimir

Narrator II

Dębski, Krzesimir

Nie wylewaj waćpan wina

Dębski, Krzesimir

Niech spadną gwiazdy

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Obrona Zbaraża

Dębski, Krzesimir

Oj czyj to kiń stoit

Dębski, Krzesimir

Oj na hori

Dębski, Krzesimir

Pan Longinus

Dębski, Krzesimir

Pan Onufry Zagłoba

Dębski, Krzesimir

Pieśń Heleny

Dębski, Krzesimir

Pieśń Jana

Dębski, Krzesimir

Pijmy od początku

Dębski, Krzesimir

Prolog

Dębski, Krzesimir

Przenikam

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Przyjaciel wie

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Przyszli o zmroku

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Realia

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Rozpacz Jana

Dębski, Krzesimir

Ruta miata

Dębski, Krzesimir

Rzędzian i Kozacy

Dębski, Krzesimir

Rzeka marzeń

Dębski, Krzesimir

Skubikowski, Jacek

Skąd jest polka?

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Stan pogody

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Szarża jazdy polskiej

Dębski, Krzesimir

Szeroki stepie

Dębski, Krzesimir

Szlachcic, choć ubogi

Dębski, Krzesimir

Tatarzy

Dębski, Krzesimir

To obojętność

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Video-dotyk

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Wojna

Dębski, Krzesimir

Za mały

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Zakazany owoc

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Zdrowie

Dębski, Krzesimir

Żegnaj miła... poseł to święta rzecz

Dębski, Krzesimir

Ziemia śpi

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Zima lubi dzieci

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Zwariowane sam na sam

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Życie jest nowelą

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Życzenie

Dębski, Krzesimir

Cygan, Jacek

Więcej...
Bibliografia