Ekier, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Ekier, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ekier, Jan

Pseudonim:

Janosik

Data urodzenia:

29 sierpnia 1913

Miejsce urodzenia:

Kraków

Data śmierci:

15 sierpnia 2014

Informacje

Kompozytor, pedagog, publicysta. W 1933 r. uzyskał dyplom Wyższej Szkoły Muzycznej im. W. Żeleńskiego, studiując jednocześnie muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dalsze studia kontynuował w Warszawie w Państwowym Konserwatorium Muzycznym pod kierunkiem Z. Drzewieckiego i K. Sikorskiego. Po ich ukończeniu poświęcił się pracy pedagogicznej i kompozytorskiej. Przez jakiś czas był wykładowcą w WSM im. Żeleńskiego w rodzinnym mieście. W 1936 r., za Suitę góralską, otrzymał III nagrodę na krajowym Konkursie Kompozytorskim Towarzystwa Muzyki Polskiej. Prócz Suity w przedwojennym dorobku kompozytorskim miał również Koncert na orkiestrę i fortepian, Wariacje na kwartet smyczkowy i wiele utworów fortepianowych. Był członkiem konspiracyjnej sekcji kompozytorów, kierownikiem muzycznym podziemnego Teatru Wojska zorganizowanego w drugiej połowie 1943 r. w Warszawie. Pisał muzykę do piosenek żołnierskich oraz powstańczych, organizował konspiracyjne koncerty muzyki polskiej, a w okresie od 1 sierpnia do końca września 1944 r. dał ponad trzydzieści występów dla walczących powstańców. Po wojnie wrócił do pracy pedagogicznej, wykładał przez pewien czas w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Lublinie, następnie od 1946 r. w PWSM w Sopocie i na koniec od 1953 r. PWSM w Warszawie. Wiele miejsca przeznaczył także na publicystykę muzyczną, drukując artykuły w „Muzyce”, „Ruchu Muzycznym” i innych czasopismach kulturalnych[1].

Redaktor naczelny „Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina”. Laureat nagrody państwowej I st. (1950). Wielokrotnie zasiadał w jury międzynarodowych konkursów pianistycznych w wielu krajach, w tym również Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (od 1985 jako przewodniczący)[2].

Bibliografia