Englicht, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Englicht, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Englicht, Józef

Data urodzenia:

1891

Miejsce urodzenia:

Dąbrowa Górnicza

Data śmierci:

1955

Informacje

Pułkownik dyplomatyczny, poeta i współredaktor pism okopowych. Był legionistą 3 pp II Brygady Legionów Polskich. Otrzymał stopień chorążego w dniu 1 V 1916 r. Sprawował funkcję oficera Polskiej Siły Zbrojnej oraz uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Następnie był oficerem II Oddziału Sztabu Generalnego. W czasie II wojny światowej we Francji pełnił obowiązki dowódcy Centrum Wyszkolenia Piechoty, a od 1944 r. komendanta Centrum Wyższych Studiów Wojskowych[1].

Bibliografia