Furmanek-Marciniak, Magdalena

Zgłoszenie do artykułu: Furmanek-Marciniak, Magdalena

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Furmanek-Marciniak, Magdalena

Data urodzenia:

6 listopada 1991

Miejsce urodzenia:

Lipsko

Informacje

Członkini Kabaretu A Jak! Ukończyła budownictwo (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie) i aktorstwo (Szkoła Aktorska SPOT w Krakowie.

Spośród zgiełku koparek, stosów pustaków, cegieł oraz okrzyków „zdrowie na budowie” tudzież „po szklanie i na rusztowanie” wyłania się uśmiechnięta pani magister inżynier. W A Jak! pisze teksty, występuje, śpiewa, gra na ukulele (okazjonalnie także na klawiszach). Przed występami wspiera resztę znamienitymi słowami „Jak coś to ... improwizujemy”. Pochodzi z leżącej na mazowieckich nizinach Pragi Dolnej[1].

Bibliografia

1. 

Kozłowska, Agnieszka
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Kabaretem A Jak! przeprowadzony 15 września 2018.