Gabel, Juliusz

Zgłoszenie do artykułu: Gabel, Juliusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gabel, Juliusz

Data urodzenia:

1910
Dokładna data nie jest znana – między 1910 a 1913 r.

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

1939

Miejsce śmierci:

Lwów

Informacje

Kompozytor muzyki lekkiej dla rewii i teatrzyków, piosenek dla programu Na Wesołej Lwowskiej Fali. Akompaniator teatralny i pianista. Występował w rozgłośni lwowskiej Polskiego Radia, m.in. w duecie z Alfredem Schützem. Zmarł tragicznie – popełnił samobójstwo z powodu nieodwzajemnionej miłości. W nekrologu w numerze 4 „Biuletynu Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych ” z maja 1939 r. napisano o nim: utalentowany i obiecujący młody kompozytor[1].

Bibliografia