Gall, Jan Karol

Zgłoszenie do artykułu: Gall, Jan Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Pieśni nabożne na cały rok kościelny. Z. 1. Pieśni Adwentowe

Towarzystwo Ludoznawcze

1897

Wojenko, wojenko

Drukarnia Artystyczna

1928

150 pieśni i piosnek na chór męski i mieszany. Cz. 1 : Chóry męskie

Towarzystwo Wydawnicze

1903

150 pieśni i piosnek na chór męski i mieszany. Cz. 1 ; Cz. 2

Towarzystwo Wydawnicze

150 pieśni i piosnek na chór męski i mieszany. Cz. 2 : Chóry mieszane

Towarzystwo Wydawnicze

1903

32 pieśni i piosenki polskie

Antoni Piwarski i Spółka

4 Pieśni ludowe włoskie na średni głos z towarzyszeniem fortepianu. I

Gubrynowicz i Schmidt

1900

4 Pieśni ludowe włoskie na średni głos z towarzyszeniem fortepianu. II

Gubrynowicz i Schmidt

1900

8 pieśni ludowych: na chór mieszany 4-głosowy

Ludowy Instytut Muzyczny

1947

A więc kochaj

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

1910

Barkarola: op. 13 nr 3

Jan Fiszer

1899

Barkarola: op. 13 nr 3

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Cicha śmierci zejdź

3

Antoni Piwarski i Spółka

1910

Cicha śmierci zejdź

4

Antoni Piwarski i Spółka

Cicha śmierci zejdź

5

Antoni Piwarski i Spółka

1920

Czarne oczki: krakowiak

Gubrynowicz i Schmidt

Czarne oczki: krakowiak

Gubrynowicz i Syn

Cztery pieśni na chór mieszany

Lwowski Chór Akademicki

1925

Cztery pieśni … z ilustracjami C. Jankowskiego

1889

Cztery piosenki ludowe: na chór mieszany a cappella

Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Czyś pewna?

Stanisław Krzyżanowski

1908

„Dalej w tan żwawy”

Antoni Piwarski i Spółka

Do pieśni: kantata

Antoni Piwarski i Spółka

1905

Dwanaście pieśni ludowych: na chór męski

Stanisław Krzyżanowski

Dwanaście polskich pieśni kościelnych: na chór męski

Antoni Piwarski i Spółka

Dwanaście polskich pieśni kościelnych: na chór męski

Stanisław Krzyżanowski

1916

Dwie kolędy: w łatwym układzie na chór mieszany

Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej

1935

Dwie kolędy: w łatwym układzie na chór mieszany

Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej

Dwie pieśni: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Dwie pieśni: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Dwie pieśni na chór męski: Róża ; Jak się dobrze składa

Feliks Grąbczewski

1936

Dwie pieśni na głos mezzo-sopranowy z tow[arzyszeniem] fortepianu

2

Stanisław Krzyżanowski

1910

Dwie piosenki: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Antoni Piwarski i Spółka

Dwie serenady: na głos solo i chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dziesięć piosenek sielskich: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Dziewczę z buzią jak malina

Gebethner i Wolff

Dziewczę z buzią jak malina

Gebethner i Wolff

1883

Dziewczę z buzią jak malina

Gebethner i Wolff

1888

Dziewczę z buzią jak malina

Gebethner i Wolff

1892

Dziewczę z buzią jak malina: op. 1 nr 3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Dziewczęta, wy nie płaczcie...

Antoni Piwarski i Spółka

1910

„Dziewczyna pośród ogroda”

Antoni Piwarski i Spółka

„Ej! Z oczu twoich”

Antoni Piwarski i Spółka

Gdybym był młodszy...

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

1910

Gdybym był młodszy: baryton lub mezzosopran

Jakubowski i Zadurowicz

Gdybym był młodszy: baryton lub mezzosopran

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

Gdybym był młodszy: tenor lub sopran

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

Hej! Ty Wisło

Związek Polskich Kół Muzycznych i Teatralnych we Francji

1948

„Jak się dobrze składa”

Antoni Piwarski i Spółka

Jasnej krynicy zdrój: włoska piosnka ludowa

1930

Jemu co jak płomienny słup: kantata ku czci Juliusza Słowackiego

Stanisław Krzyżanowski

1909

Jest sobie kosiarz…

Jakubowski i Zadurowicz

1905

Jest sobie kosiarz: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Kiedy byłam maleńka…

Stanisław Krzyżanowski

1909

Kiedy narcyzy główki swe

Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne

1888

Krakowiak

1926

„Księżyc sieje blaski złote”

Antoni Piwarski i Spółka

Łzy: dumka na jeden głos z towarzyszeniem fortepianem: op. 15 nr 1

Stanisław Krzyżanowski

1892

Łzy: dumka na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu: op. 15 nr 1

Stanisław Krzyżanowski

1900

Łzy: dumka na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu: op. 15 nr 1

Stanisław Krzyżanowski

1910

Nelly: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Nie będę cię rwała: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu: op. 15 nr 2

Stanisław Krzyżanowski

Nie wierz nie: walce

Gubrynowicz i Schmidt

Niech uderzą pieśni wieszcze w serca jako w dzwon: na chór mieszany, solo sopranowe i orkiestrę

Antoni Piwarski i Spółka

Noc majowa i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

O gdybym w niewoli tej…

Jakubowski i Zadurowicz

1905

O gdybyś była kwieciem bzu

Gebethner i Wolff

1904

O zmroku

Antoni Piwarski i Spółka

O zmroku

4

Antoni Piwarski i Spółka

1920

„Oj kręci się w koło”

Antoni Piwarski i Spółka

Panieneczko jasnowłosa: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Panna Mania: humoreska karnawałowa w formie polki

Stanisław Krzyżanowski

1912

Piękna rybaczka

Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne

1888

Piękna rybaczka

Gebethner i Wolff

„Piękniejszej rzeczy nie widziałem w świecie”

Antoni Piwarski i Spółka

Pierzchły, zniknęły…

Jakubowski i Zadurowicz

1905

Pieśń błędnego rycerza

Pieśń błędnego rycerza

Stanisław Krzyżanowski

1904

Pieśni ludowe

Stanisław Krzyżanowski

Pieśni nabożne i kolędy

Stanisław Krzyżanowski

Pieśni narodowe

Stanisław Krzyżanowski

Pieśni wybrane: na chór mieszany 4-głosowy

Ludowy Instytut Muzyczny

1947

Pieśni wybrane: na głos z fortepianem. Zeszyt 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Piosenka Carmeny

Stanisław Krzyżanowski

1904

Piosenka katalońska

Stanisław Krzyżanowski

1908

Piosenka majowa: na głos tenorowy z towarzyszeniem fortepianu lub arfy

Antoni Piwarski i Spółka

1920

Piosenka majowa: na głos tenorowy z towarzyszeniem fortepianu lub harfy

Antoni Piwarski i Spółka

Piosenka miłosna na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu: op. 14, no 1

Stanisław Krzyżanowski

1900

Piosenka wędrowca

Wiadomosci_Artystyczne_1900_6

1900

Piosneczka z ogródka: op. 10

Stanisław Krzyżanowski

1900

Piosnka Laidy

Stanisław Krzyżanowski

Piosnka katalońska

Stanisław Krzyżanowski

1908

Piosnka węgierska: melodia ludowa

1925

Po dachu skacze: polka

Gubrynowicz i Schmidt

Pod okienkiem: pieśń na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Antoni Piwarski i Spółka

1905

Pod okienkiem: pieśń na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Antoni Piwarski i Spółka

1905

Podkóweczki dajcież ognia

Lwowski Chór Akademicki

1922

Poleciały pieśni moje…: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu: op. 14 nr 2

Stanisław Krzyżanowski

1912

Poleciały pieśni moje…: op. 14 nr 2: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Stanisław Krzyżanowski

1890

Ptaszyno ma: scherzino

Gubrynowicz i Schmidt

Rój gwiazd: walce

Gubrynowicz i Syn

Rozpacz

Serenada

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

Serenada

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

Serenada: na chór męski i tenor solo

Antoni Piwarski i Spółka

Siedzi ptaszek na drzewie: krakowiak na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu: op. 15 nr 3

Stanisław Krzyżanowski

1890

Skryta miłość

Gebethner i Wolff

Słowik zaufany

Antoni Piwarski i Spółka

Śpiewka żołnierska: krakowiak

Stanisław Krzyżanowski

1908

Stałem w ogrodzie w pierwszy dzień majowy...

Stanisław Krzyżanowski

1908

Sześć pieśni narodowych: na chór męski

Stanisław Krzyżanowski

1894

Sześć pieśni narodowych: na chór męski

Stanisław Krzyżanowski

1893

Sześć polskich pieśni ludowych

Stanisław Krzyżanowski

Sześć wesołych piosenek z motywów ludowych: na chór męski

Stanisław Krzyżanowski

1907

Tej nocy pod balkonem twego okienka: seguidilla

Stanisław Krzyżanowski

1908

Ten wdzięk: bolero

Gubrynowicz i Syn

Tęsknota

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

„Trzy księżniczki”

Antoni Piwarski i Spółka

Ukrywać się nie przyda: (tajemnica): solo baryton i chór męski a capella

Wydawnictwo Muzyczne i Księgarnia B. J. Zalewski

1913

W karczmie

W młodości – ach! – czemu wiek ten zgasł

Stanisław Krzyżanowski

1909

Wybór nowych kwartetów męskich polskich kompozytorów. Zeszyt 1

Lwowskie Towarzystwo Śpiewacze „Echo”

1901

Z piosenką w świat

Stanisław Krzyżanowski

1912

Z polskiej ziemi: 15 pieśni ludowych na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Zaczarowana królewna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Zamknij Kaśka!: piosenka w tonie ludowym

Stanisław Krzyżanowski

1905

Zamknij Kaśka!: piosenka w tonie ludowym

Stanisław Krzyżanowski

1905

„Zielony maju”

Antoni Piwarski i Spółka

Zima: krakowiak

Kaźmierz Stanisław Jakubowski

1910

„Zstąpił z lazurów”

Antoni Piwarski i Spółka

10 pieśni w układzie na 3 i 4 głosy równe żeńskie lub męskie

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

1926

Abendlied

Verlag von F. E. C. Leuckart

Der Kosak

Verlag von F. E. C. Leuckart

Dumka

Verlag von F. E. C. Leuckart

Pieśń wieczorna

1948

Pieśń wojenna: na chór męski

1949

Schifferlied

Verlag von F. E. C. Leuckart

Weseli, mocarni!

Spółka Akcyjna „Ostoja”

1938

Więcej...
Bibliografia