Geppert, Edyta

Zgłoszenie do artykułu: Geppert, Edyta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Czas nas uczy pogody

Rok wydania: 1987

Tytuł: Debiut...

Rok wydania: 1999

Tytuł: Follow the call

Rok wydania: 1992

Tytuł: Historie prawdziwe

Rok wydania: 1991

Tytuł: Historie prawdziwe

Rok wydania: 1991

Tytuł: Śpiewam życie

Rok wydania: 2006

Tytuł: Moje królestwo

Rok wydania: 2006

Tytuł: Nic nie muszę: 25 lat

Rok wydania: 2008

Tytuł: Och życie, kocham cię nad życie

Rok wydania: 1986

Tytuł: Pamiętnik, czyli Kocham cię życie

Rok wydania: 1998

Tytuł: Pytania do księżyca

Rok wydania: 1997

Tytuł: Recital live

Rok wydania: 1986

Tytuł: Śpiewajmy

Rok wydania: 1994

Tytuł: Wierzę piosence

Rok wydania: 2002

Tytuł: Dzisiaj w Betlejem: kolędy

Rok wydania: 1995

Tytuł: Koronkowe sny

Rok wydania: 1995

Tytuł: Piotruś Pan

Rok wydania: 2000

Tytuł: Gra w miłość: piosenki Jana Pietrzaka

Rok wydania: 1998

Tytuł: Piosenki Aleksandra Maliszewskiego

Rok wydania: 2004

Tytuł: Włodzimierz Korcz – moje piosenki

Rok wydania: 1987

Bibliografia