Gieburowski, Wacław

Zgłoszenie do artykułu: Gieburowski, Wacław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

3 moteti ad chorum femin

Kazimierz Tomasz Barwicki

1938

Beati mortui: śpiewy pogrzebowe na chór mieszany, męski i żeński

1918

Cantionale ecclesiasticum: ad normam ritualis sacramentorum petricoviensis nec non aliorum antiquorum librorum gradualis scilicet, antiphonarii, processionalis et psalterii cura synodorum provinciae Gnesnensis editorum et juxta novissima ss. congregationum rituum ac Indulg. decreta emendatorum cum praecibus intonationibus Missae et Officii Divini

Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha

1933

Dwie pieśni mariańskie

Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Dwie pieśni marjańskie na chór mieszany a cappella: op. 14

Kazimierz Tomasz Barwicki

1929

Dziesięć pieśni kościelnych

Kazimierz Tomasz Barwicki

1929

Dziesięć pieśni kościelnych: na chór mieszany. Zeszyt 1

Kazimierz Tomasz Barwicki

1929

Funebrale: zawiera: obrzędy pogrzebowe, officium defunctorum, mszę żałobną, procesję na dzień zaduszny: wydanie z kluczem skrzypcowym, systemem pięcioliniowym, odpowiednią transpozycją i polskimi rubrykami

Księgarnia i Drukarnia Katolicka

1937

Funebrale: zawiera: obrzędy pogrzebowe, officium defunctorum, mszę żałobną, procesję na dzień zaduszny z dodatkiem w języku polskim dla niektórych diecezji: wydanie 2 z kluczem skrzypcowym, systemem pięcioliniowym, odpowiednią transpozycją i polskimi rubrykami w oparciu o 1 wydanie

2

Kuria Diecezjalna w Stalinogrodzie

1955

Kancjonał kościelny z uwzględnieniem rytuału polskiego: na podstawie Cantionale ecclesiasticum ks. dr W. Gieburowskiego: w nowym opracowaniu Gerarda Mizgalskiego

„Albertinum” Księgarnia Św. Wojciecha

1952

Kantata na 2 głosy równe z towarzyszeniem fortepianu

Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha

1912

O Deus ego amo te

1928

Śpiewnik kościelny

Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha

1938

Śpiewnik kościelny

Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Śpiewnik liturgiczny

1932

Tu es Petrus

Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Tu es Petrus: ad 4 voces viriles comitante organo...

Kazimierz Tomasz Barwicki

1928

Więcej...
Bibliografia