Gimpel, Karol

Zgłoszenie do artykułu: Gimpel, Karol

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gimpel, Karol

Data urodzenia:

1904

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

1942

Miejsce śmierci:

Buchara

Informacje

Pianista, akompaniator. Studiował w klasie fortepianu w Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Pojawiał się przede wszystkim w Warszawie – jako akompaniator solistów-śpiewaków operowych, słynnych zagranicznych skrzypków, koncertujących w Polsce oraz jako pianista w teatrach i teatrzykach rewiowych. Występował jako solista w Filharmonii Warszawskiej, celując w interpretacjach dzieł Fryderyka Chopina i Franza Liszta. We wrześniu 1939 r. przedostał się do Lwowa, a po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej uciekł w głąb Rosji. Zmarł w więziennym szpitalu w Bucharze[1].

Bibliografia