Giżowska, Krystyna

Zgłoszenie do artykułu: Giżowska, Krystyna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Giżowska, Krystyna

Data urodzenia:

19 listopada 1954

Miejsce urodzenia:

Wałbrzych

Informacje

Piosenkarka. Ukończyła Technikum Ekonomiczne. Od czternastego roku życia występowała jako solistka i członkini Zespołu Pieśni i Tańca Transportowiec w Koszalinie. Wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca i zdobywała nagrody w regionalnych konkursach piosenki. W 1968 r. została finalistką Giełdy Piosenki. Nawiązała wówczas współpracę z big-bandem prowadzonym przez Ryszarda Balickiego i Ryszarda Poznakowskiego. W 1968 r. została laureatką II nagrody w konkursie amatorów na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Rok później zdobyła na tym festiwalu nagrodę publiczności. W latach 1971–1976 była solistką wojskowych zespołów Flotylla i Radar. W 1976 r. zadebiutowała jako solistka na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Soczi, gdzie zdobyła II nagrodę. Jest także laureatką:

– II nagrody na Coupe d’Europe w Villach (Austria) w 1977 r.,

– I nagrody za interpretację na Festiwalu Przebojów w Rostoku (NRD) w 1978 r.,

– III nagrody i nagrody publiczności na Festiwalu Piosenki w Dreźnie (NRD) w 1979 r.

– w 1981 r. zdobyła Grand Prix na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karlshamn (Szwecja)

– Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’84 za Blue Box.

Koncertowała za granicą, wielokrotnie w NRD, RFN i Czechosłowacji oraz we Francji i w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Dokonała nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. Jest bohaterką hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 22 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Zrealizowała recitale TV w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i Warszawie, m.in. Spotkanie z gwiazdąBo ten demon charleston, oraz w Berlinie i Hamburgu[1].

Bibliografia