Gordon, Fanny

Zgłoszenie do artykułu: Gordon, Fanny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gordon, Fanny

Właściwie:

Jofe, Fajga

Data urodzenia:

1914

Miejsce urodzenia:

Petersburg

Data śmierci:

1991

Miejsce śmierci:

Leningrad

Informacje

Kompozytorka. W 1929 r. skomponowała foxtrota pt. Pod samowarem siedzi moja Masza, który cieszył się powodzeniem w Polsce i w Rosji. Pod koniec lat dwudziestych jej piosenki zaczęły pojawiać się na płytach gramofonowych. Około 1930 r. skomponowała swój zapewne największy przebój, popularny do dziś dzięki niezliczonej liczbie wykonań – Bal na Gnojnej, znany również jako Bal u starego Joska.

Na początku lat trzydziestych kompozytorka wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczyła śpiewu w Chicago Conservatory of Music, zaś od 1932 r. udzielała prywatnych lekcji w Nowym Jorku. Specjalizowała się w komponowaniu nastrojowych utworów o bardzo specyficznym, egzotycznym charakterze. Znajdziemy w jej dorobku utwory oparte na motywach pieśni arabskich, murzyńskich, rosyjskich, brazylijskich, hinduskich, afrykańskich, hiszpańskich itd.

Fanny Gordon komponowała w Polsce głównie na zamówienia teatrów rewiowych: „Morskiego Oka”, „Wesołego Oka”, „Ananasa”. Można również przypuszczać, że wybuch II wojny światowej zaskoczył ją podczas pobytu w Warszawie, niewykluczone jednak, że po 1937 r. mieszkała tutaj na stałe. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. wraz z matką (ojciec – Mark – zmarł przed wojną) uciekła do Wilna. Stamtąd po przekroczeniu granicy litewskiej dotarła na przełomie 1940 r. do Leningradu. W Leningradzie rozpoczęła studia muzyczne w Konserwatorium im. Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. Przeżyła niemiecką blokadę miasta, podczas której z głodu zmarła jej matka.

Działalność kompozytorską kontynuowała po wojnie. Wiele jej piosenek pojawiło się na płytach sowieckich. Zajmowała się twórczością literacką, została członkinią Wszechrosyjskiego Stowarzyszenia Ochrony Praw Autorskich przy Związku Pisarzy ZSRR. Pisała scenariusze przedstawień scenicznych, opowiadania, utwory estradowe, monologi, dialogi, skecze, kuplety, klownady itp. W dorobku miała kilka sztuk teatralnych. Kilka ostatnich jej piosenek ukazało się w 1984 r. W okresie międzywojennym należała do grona nielicznych kobiet-kompozytorek. Z całą pewnością była jedną z ciekawszych postaci przedwojennej Warszawy, o bogatym życiorysie artystycznym; jej pozycja w środowisku twórców muzyki lekkiej miała charakter wyjątkowy[2].

Bibliografia