Górniak, Edyta

Zgłoszenie do artykułu: Górniak, Edyta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Błękit myśli

Nichols, Tom
Derendorf, Klaus
Lindblom, Mattias

Wollbeck, Anders
Górniak, Edyta

Consequences

Górniak, Edyta
Remiszewski, Piotr
Skotnicki, Piotr

Górniak, Edyta
Aiken, Chris

Cygańskie serce

Barrén, Anders
Schella, Jany
Olsson, Jeanette

Górniak, Edyta

List

Watters, Sam

Watters, Sam
Górniak, Edyta

Love is on the line

Minogue, Kylie

Minogue, Kylie

Nie zapomnij

Skotnicki, Piotr
Remiszewski, Piotr

Górniak, Edyta

Perfect heart

Górniak, Edyta
Kondracki, Bogdan

Górniak, Edyta

Bibliografia