Gradstein, Alfred

Zgłoszenie do artykułu: Gradstein, Alfred

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gradstein, Alfred

Data urodzenia:

30 października 1904

Miejsce urodzenia:

Częstochowa

Data śmierci:

29 września 1954

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor i aranżer. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Konserwatorium Warszawskiego (kompozycja u Romana Statkowskiego i dyrygentura u Henryka Melcera). Studia muzyczne kontynuował w Wiedniu oraz w Paryżu, gdzie mieszkał w latach 1928–1947. Skomponował tam i wydał drukiem kilka kompozycji na głos z fortepianem, prowadził też akcję umuzykalniania we francuskich środowiskach robotniczych, najpierw samodzielnie, a później jako organizator sekcji instruktorów.

Lata okupacji hitlerowskiej spędził, ukrywając się na południu Francji. W 1947 r. powrócił do kraju. Jako gorący orędownik socrealizmu w muzyce stał się wkrótce jednym z bardziej płodnych twórców pieśni masowych. Komponował także utwory kameralne, m.in.:

– na fortepian (12 etiud Homage a Chopin, 8 utworów dla dzieci na 4 ręce, Melodia i taniec, Koncert fortepianowy, Cztery miniatury, Scherzo, Cztery mazurki, Kołysanka nr 1Kołysanka nr 2, Capriccio-valse, Sonata klasyczna, Preludium i mazurek, Humoreska, Adagio i scherzo),

– na skrzypce i fortepian (Walc, Sonatina, Kanon, Etiuda nr 1, Tryptyk),

– na wiolonczelę i fortepian (Fantazja),

Kwartet smyczkowy, sceny baletowe ZalotyTańce polskie na orkiestrę,

– 15 kolęd polskich na chór męski a capella,

– kantatę Słowo o Stalinie na alt solo, chór męski i orkiestrę[1].

Bibliografia