Melcer, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Melcer, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Melcer, Henryk

Data urodzenia:

21 września 1869

Miejsce urodzenia:

Kalisz

Data śmierci:

18 kwietnia 1928

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Studiował w Warszawie u Rudolfa Strobla i Zygmunta Noskowskiego oraz we Wiedniu u Teodora Leszetyckiego. Był profesorem konserwatorium w Helsinkach i we Lwowie. W latach 1899–1902 kierował Towarzystwem Muzycznym w Łodzi. W sezonie 1902/1903 był dyrygentem orkiestry Filharmonii we Lwowie. Następnie wyjechał do Wiednia i przez cztery lata uczył w tamtejszym konserwatorium. Od 1908 r. działał w Warszawie jako dyrektor Filharmonii. Od 1917 r. był profesorem gry na fortepianie a w 1922 r. został dyrektorem Konserwatorium[1].

Bibliografia