Grotowski, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Grotowski, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Grotowski, Aleksander

Grotowski, Olek

Data urodzenia:

7 września 1952

Miejsce urodzenia:

Gdynia

Informacje

Artysta estradowy, kompozytor, gitarzysta. Wykonawca (w większości w duecie z Małgorzatą Zwierzchowską) utworów do tekstów Andrzeja WaligórskiegoArtura Andrusa.

Z wykształcenia technik budowy okrętów, ukończył studia matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie Gdańskim.

Do 2007 r. był związany z Grupą „Bez Jacka”, gdzie grał na gitarze basowej[1].

Działacz opozycji antykomunistycznej. W 1981 r. ukazały się jego kasety z Przeglądu Piosenki Prawdziwej pod tytułem „Zakazane piosenki”. W stanie wojennym został zmuszony do zwolnienia się ze stanowiska instruktora w Wojewódzkim Domu Kultury w Sieradzu, gdzie wówczas mieszkał. W 1986 r. otrzymał dwuletni zakaz wyjazdu do krajów zachodnich[2].

W sierpniu 1983 r. miał miejsce pierwszy koncert w duecie z Gosią Zwierzchowską na Giełdzie w Szklarskiej Porębie i od tej pory, do śmierci wokalistki w 2013 r., występowali razem. Wykonywali utwory do tekstów Andrzeja WaligórskiegoArtura Andrusa, do których muzykę komponował Grotowski. Wydali razem 9 płyt[1].

Bibliografia

1. 

http://bezjacka.art.pl/strona/olek-grotowski/
Strona internetowa grupy „Bez Jacka” [odczyt: 11.12.2016].

2. 

http://www.slownik-niezaleznidlakultury.pl/index.php?page=wysyp&sel=G&klucz=257&s=
Strona internetowa Stowarzyszenia Wolnego Słowa [odczyt: 11.12.2016].

3. 

Kozłowska, Agnieszka