Gwiżdż, Feliks

Zgłoszenie do artykułu: Gwiżdż, Feliks

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gwiżdż, Feliks

Data urodzenia:

12 stycznia 1885

Miejsce urodzenia:

Odrowąż Podhalański koło Nowego Targu

Data śmierci:

27 marca 1952

Miejsce śmierci:

więzienie w Warszawie

Informacje

Recytator, poeta, pisarz oraz działacz niepodległościowy na Podhalu, Spiszu i Orawie[1]. Studia humanistyczne odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie[2]. W latach 1912–1913 był redaktorem „Gazety Podhalańskiej” ukazującej się w Nowym Targu. Następnie został wybrany komendantem Drużyn Podhalańskich. Należał do 4 pp III Brygady Legionów Polskich. Od 1918 r. walczył w Wojsku Polskim oraz przewodził „Związkowi Podhalan” (do 1939 r.)[1]. W 1920 r. kierował pracami komisji plebiscytowej na Spiszu i Orawie. Później pracował w II Departamencie Ministerstwa Spraw Wojskowych.

W 1927 r. dokonał dla „Syreny Record” nagrań recytacji utworów literackich w gwarze góralskiej[2]. W latach 1927–1937 był redaktorem czasopisma „Gospodarz Polski”, a od 1936 r. do 1938 r. miesięcznika „Ziemia Podhalańska”. Sprawował w latach 1928–1935 funkcję posła na Sejm z okręgu Wadowice-Nowy Targ (BBWR), następnie senatora Rzeczpospolitej Polskiej[1]. Założył Związek Podhalan, któremu wiele lat prezesował[2].

Był żołnierzem Armii Krajowej w Warszawie i uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po II wojnie światowej był represjonowany. Aresztowano go dwukrotnie: w 1945 r. i 1951 r[1]. Pisał dramaty, nowele, komedie, wydawał tomiki poezji, tłumaczył literaturę słowacką[2]. Ogłosił m.in. tomik poezji z czasów legionowych Kośba (1921 r.)[1].

Bibliografia