Hnatowicz, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Hnatowicz, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Długosz Leszek

Leszek Długosz

Polskie Nagrania Muza

1979

LP

37:40

Jakubowicz Martyna

Bardzo groźna księżniczka i ja

Polton

1986

LP

39:16

Jakubowicz Martyna

Bardzo groźna księżniczka i ja

Pomaton

1994

CD

42:30

Jakubowicz, Martyna

Wschodnia wioska

Polskie_Nagrnia_Muza

1988

LP

37:48

Jakubowicz Martyna

Wschodnia wioska

Pomaton

1993

CD

37:48

Pod Budą

Blues o starych sąsiadach

Pomaton EMI

1992

CD

Pod Budą

Jak kapitalizm, to kapitalizm

Pomaton EMI

1993

CD

47:05

Pod Budą

List do świata

Pomaton EMI

2001

CD

50:44

Pod Budą

List do świata

Wifon

1987

LP

39:45

Pod Budą

Pod Budą

Polskie Nagrania Muza

1981

LP

38:13

Pod Budą

Pod Budą

Pomaton EMI

2001

CD

Pod Budą

Postscriptum

Pomaton EMI

2001

CD

51:46

Pod Budą

Postscriptum

Wifon

1983

LP

37:01

Pod Budą

Razem

Pomaton EMI

2001

CD

Pod Budą

Tokszoł

Pomaton EMI

1995

CD

57:18

Pod Budą

Żal za...

Pomaton EMI

1998

CD

52:09

Wolna Grupa Bukowina

Bukowina

Pomaton

1991

CD

01:10:47

Więcej...
Bibliografia

1. 

Katalog Biblioteki Narodowej

2. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/person.php
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 04.03.2015].