Hollender, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Hollender, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Hollender, Tadeusz

Pseudonim:

Wiatraczny, Tomasz

Katapulta

Tholl

Data urodzenia:

1910

Miejsce urodzenia:

Leżajsk

Data śmierci:

31 maja 1943

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Literat, satyryk. Z zawodu był dziennikarzem i redagował przed wojną we Lwowie pismo literackie „Sygnały”. Pisał także wiersze, które zebrał w tomikach Czas, który minął oraz Ludzie i pomniki[1]. Działał głównie we Lwowie. Publikował poezje, satyry, pisał piosenki i teksty kabaretowe. Był członkiem Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych[2].

W latach okupacji mieszkał w Warszawie, gdzie ściśle się związał z literackim ruchem podziemnym. Współpracował z „Kulturą Jutra”, a także z pismami satyrycznymi „Lipa” i „Moskit”, w których drukował ballady oraz drobne wiersze. Pod pseudonimem Tomasz Wiatraczny wydał w 1943 r. konspiracyjny tomik Satyry i fraszki. Został rozstrzelany przez hitlerowców. Utwory, które po nim zostały, były zamieszczane przez jego przyjaciół literatów w podziemnych czasopismach[1].

Bibliografia