Hulewicz, Edward

Zgłoszenie do artykułu: Hulewicz, Edward

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Po lewej Edward Hulewicz, po prawej Jerzy Pulcyn na koncercie zespołu ...

Po lewej Edward Hulewicz, po prawej Jerzy Pulcyn na koncercie zespołu ...

Edward Hulewicz po lewej z zespołem Heliosi.

Edward Hulewicz na występie koncertowym z zespołem Heliosi.

Edward Hulewicz jako wokalista w zespole Heliosi.

Karykatura Edwarda Hulewicza.

Edward Hulewicz z zespołem Tarpany.

Edward Hulewicz na występie z zespołem Tarpany.

Edward Hulewicz na występie z zespołem Tarpany.

Medalion z Edwardem Hulewiczem.

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Hulewicz, Edward
Opracowanie autorskie.