Jakubowicz, Martyna

Zgłoszenie do artykułu: Jakubowicz, Martyna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: List do R.

Rok wydania: 1998

Tytuł: Bardzo groźna księżniczka i ja

Rok wydania: 1986

Tytuł: Bardzo groźna księżniczka i ja

Rok wydania: 1994

Tytuł: Burzliwy błękit Joanny

Rok wydania: 2013

Tytuł: Dziewczynka z pozytywką Edwarda

Rok wydania: 1995

Tytuł: Kołysz mnie

Rok wydania: 1992

Tytuł: Maquillage

Rok wydania: 1998

Tytuł: Maquillage

Rok wydania: 1984

Tytuł: Patchwork

Rok wydania: 1991

Tytuł: Patchwork

Rok wydania: 1991

Tytuł: Prosta piosenka

Rok wydania: 2016

Tytuł: Skórka pomarańczy

Rok wydania: 1998

Tytuł: Te 30 urodziny

Rok wydania: 2008

Tytuł: Total

Rok wydania: 1991

Tytuł: Total

Rok wydania: 1999

Tytuł: Tylko Dylan

Rok wydania: 2005

Tytuł: Wschodnia wioska

Rok wydania: 1988

Tytuł: Wschodnia wioska

Rok wydania: 1993

Tytuł: Okruchy życia

Rok wydania: 2010

Tytuł: Niech popłyną łzy

Rok wydania: 2000

Tytuł: Niech popłyną łzy

Rok wydania: 1994

Tytuł: Niech popłyną łzy

Rok wydania: 2008

Bibliografia