Jarczyk, Halina

Zgłoszenie do artykułu: Jarczyk, Halina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Banda i Wanda

Rok wydania: 1984

Tytuł: Recital live

Rok wydania: 1986

Tytuł: Droga za widnokres

Rok wydania: 1991

Tytuł: Dziesięć ważnych słów

Rok wydania: 1994

Tytuł: Serce

Rok wydania: 2001

Tytuł: Pan Twardowski

Rok wydania: 1993

Tytuł: Christmas

Rok wydania: 1987

Tytuł: 666

Rok wydania: 1986

Tytuł: 666

Rok wydania: 2007

Tytuł: 666

Rok wydania: 2007

Tytuł: Metal and hell

Rok wydania: 1987

Tytuł: Country album: pokochaj moje marzenia

Rok wydania: 1987

Tytuł: Koncert

Rok wydania: 1990

Tytuł: Totalski no problemski: in concert

Rok wydania: 1999

Tytuł: Consensus

Rok wydania: 2003

Tytuł: Postscriptum

Rok wydania: 2001

Tytuł: Postscriptum

Rok wydania: 1983

Tytuł: Ałef-Bejs: pieśni i piosenki żydowskie

Rok wydania: 2002

Tytuł: Acoustic

Rok wydania: 1991

Tytuł: Tilt

Rok wydania: 1988

Tytuł: Smak ciszy

Rok wydania: 1985

Tytuł: Tutaj jestem

Rok wydania: 1997

Tytuł: Tutaj jestem

Rok wydania: 2010

Tytuł: Dziękujemy za umożliwienie

Rok wydania: 1985

Tytuł: ORS Wały Jagiellońskie 1978–1988

Rok wydania: 1988

Bibliografia