Jastrzębski, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Jastrzębski, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Jastrzębski, Andrzej

Pseudonim:

Snajper

Data urodzenia:

16 października 1939

Miejsce urodzenia:

Świder koło Warszawy

Informacje

Tubista jazzowy. W 1962 r. debiutował w zespole Ragtime Jazz Band, w którym grał do 1967 r. W 1964 r. współtworzył zespół Hagaw, w którym grał także na tubie. W latach 1969–1983 był członkiem zespołu Vistula River Brass Band. We wrześniu 1983 r. wraz z pianistą Mieczysławem Mazurem utworzył Ragtime Duo, które rozwiązało się na przełomie 1987 i 1988 r. W latach 1989–1992 prowadził własny zespół Warsaw Snajpers w składzie: Andrzej Jastrzębski – tb., Stanisław Jonak – cl., Arkadiusz Nowak – bjo, Edward Nowakowski – tbn., Sadowski_Wlodzimierz – tr[1].

Bibliografia