Jeżowska, Majka

Zgłoszenie do artykułu: Jeżowska, Majka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Laleczka z saskiej porcelany

Rok wydania: 2000

Tytuł: Całuj gorąco

Rok wydania: 1989

Tytuł: A ja wolę moją mamę

Rok wydania: 1998

Tytuł: A ja wolę moją mamę

Rok wydania: 1995

Tytuł: A ja wolę moją mamę

Rok wydania: 1986

Tytuł: Kochaj czworonogi

Rok wydania: 1996

Tytuł: Kolorowe dzieci

Rok wydania: 1994

Tytuł: Królestwo Zielonej Polany

Rok wydania: 1998

Tytuł: Marzenia się spełniają

Rok wydania: 2003

Tytuł: Najpiękniejsza w klasie

Rok wydania: 2000

Tytuł: The best of Majka

Rok wydania: 1991

Tytuł: Wibracje

Rok wydania: 1987

Tytuł: Zimowe obrazki

Rok wydania: 1995

Tytuł: Jadę w świat

Rok wydania: 1981

Tytuł: Majkowe studio nagrań

Rok wydania: 1988

Tytuł: Firma „Ja i Ty”

Rok wydania: 1990

Tytuł: Osobista kolekcja IV: duety

Rok wydania: 2002

Tytuł: Jacka Skubikowskiego imieniny piosenki

Rok wydania: 2008

Tytuł: Matko, która nas znasz

Rok wydania: 1982

Tytuł: Serce

Rok wydania: 1989

Tytuł: Spacer dziką plażą

Rok wydania: 2005

Bibliografia