Kagan, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Kagan, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kagan, Aleksander

Data urodzenia:

1906

Miejsce urodzenia:

Nowogródek

Data śmierci:

15 sierpnia 1979

Miejsce śmierci:

Saint Etienne de Tinee (Francja)

Informacje

Pianista. Studiował w klasie fortepianu w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie u prof. Zbigniewa Drzewieckiego; studia ukończył w 1930 r. W 1932 r. otrzymał dyplom honorowy w II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W 1934 r. nagrał kilka utworów (m.in. Chopina i Szymanowskiego) dla „Syreny Record”. Podczas II wojny światowej był żołnierzem II Dywizji Strzelców Pieszych. Działalność artystyczną kontynuował po II wojnie światowej – koncertował, odnosząc poważne sukcesy. Od 1945 r. mieszkał w Paryżu[1].

Bibliografia