Kania, Emanuel

Zgłoszenie do artykułu: Kania, Emanuel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Czyjaż wina?: mazurek: op. 50, no. 2

Gebethner i Wolff

1908

Chata w cieniu: ballada do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu: dz. 18 nr 1

Gustaw Sennewald

1857

Chata w cieniu: ballada: dz. 18 nr 1

Gebethner i Wolff

1895

Co mi po tym: dumka

Gebethner i Wolff

Cóż komu do tego

Redakcja Gazety Muzycznej i Teatralnej

1865

Dlaczego?

Gebethner i Wolff

Dlaczego?

Gustaw Sennewald

1895

Dlaczego?

Gustaw Sennewald

1880

Dola ; Czemu, ach czemu

Gebethner i Wolff

Dziewczę i gołąb: walc do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu [na 1 głos]

Gustaw Sennewald

1870

Dziewczę i gołąb

Gebethner i Wolff

Dziewczę i gołąb: walc

Gebethner i Wolff

1895

Gdy ostatnia róża zwiędła

Wydawnictwo Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich

1905

Gdybym miał twój dar

Gebethner i Wolff

Hej tam na górze stała cerkiewka ; Do Jmionnika

Gebethner i Wolff

Krakowiak nr 2

Gebethner i Wolff

Luli niemowlęciu Iwoni

Gustaw Sennewald

1870

Moja pieszczotka

Gustaw Sennewald

1894

Moja pieszczotka

Gebethner i Wolff

Niechże ja lepiej nie żyję: krakowiak z sielanki K. Brodzińskiego „Wiesław”

Gebethner i Wolff

Ostatni wianek

1870

Oto płakałem we

Wydawnictwo Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich

1905

Pieśń mojego życia

1872

Pieśń mojego życia

Gebethner i Wolff

Pieśń wieczorna

Gebethner i Wolff

Śpiew Janka: z obr[azku] wiejsk[iego] „Werbel domowy”

Gebethner i Wolff

1895

Śpiewak w obcej stronie

Gebethner i Wolff

1895

Wspomnienie

Gebethner i Wolff

Gdy ostatnia róża zwiędła

Wydawnictwo Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich

1905

Choeur de Brahmines de l’opera „Paria”

Gebethner i Wolff

1910

Więcej...
Bibliografia