Kania, Emanuel

Zgłoszenie do artykułu: Kania, Emanuel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Barkarola

Krudowski, Józef
Kania, Emanuel
Poźniak, Włodzimierz

Asnyk, Adam

Chata w cieniu

Kania, Emanuel

Wolski, Włodzimierz

Chcecie wiedzieć pszczółki pilne…

Kania, Emanuel

Cóż zawiniłem?

Kania, Emanuel

Dawniej za wozem…

Kania, Emanuel

Kania, Emanuel

Do przepióreczki

Kania, Emanuel

Pruszakowa, Amalia

Dola

Kania, Emanuel

Syrokomla, Władysław

Dwie zorze

Kania, Emanuel

Lenartowicz, Teofil

Gdy ostatnia róża zwiędła

Kania, Emanuel

Gdyby kto mnie kochał szczerze

Kania, Emanuel
Moniuszko, Stanisław

Chodźki, J.
Chodźko, J.

Kiedy smutno roję…

Kania, Emanuel

Krakowiak

Kania, Emanuel

Pol, Wincenty

Luli niemowlęciu Iwoni

Kania, Emanuel

Zaleski, Józef Bohdan

Miałam ja towarzysza

Kania, Emanuel

Modre oczy

Kania, Emanuel

Kucz, Karol

Na tej wodzie pięknej czystej

Kania, Emanuel

Nad morzem

Kania, Emanuel

Heine, Heinrich
Kościelski, Józef Teodor

Nowa wiosna

Kania, Emanuel

Oracz do skowronka

Kania, Emanuel
Błoch, Bolesław

Gawiński
Syrokomla, Władysław

Ostatni upominek

Kania, Emanuel

Kucz, Karol

Oto płakałem we śnie

Kania, Emanuel

Heine, Heinrich

Płocha

Kania, Emanuel

Polonez

Kania, Emanuel

Mefisto

Powrót Jasia!

Kania, Emanuel

Przestroga

Kania, Emanuel

Kucz, Karol

Różyczka na łące

Kania, Emanuel

Goethe, Johann Wolfgang von

Rybak

Kania, Emanuel

Goethe, Johann Wolfgang von

Skowronek

Kania, Emanuel

Kucz, Karol

Śród opok i jarów

Kania, Emanuel

Mickiewicz, Adam

Żale pasterza

Kania, Emanuel

Więcej...
Bibliografia