Karłowicz, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Karłowicz, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Karłowicz, Mieczysław

Data urodzenia:

11 grudnia 1876

Miejsce urodzenia:

Wiszniew

Data śmierci:

8 lutego 1909

Miejsce śmierci:

Tatry

Informacje

Kompozytor. Studiował w Instytucie Muzycznym w Warszawie u Stanisława Barcewicza, Gustawa Roguskiego i Zygmunta Noskowskiego. Pogłębiał studia kompozytorskie u Heinricha Urbana w Berlinie. W 1902 r. został członkiem zarządu Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, zaś w 1904 r. jego dyrektorem. Zorganizował w 1903 r. orkiestrę smyczkową przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. W 1906 r. wyjechał na studia dyrygenckie do Lipska, gdzie kształcił się u Artura Nikischa; później występował za granicą jako dyrygent.

Był pierwszym polskim kompozytorem nowoczesnej muzyki symfonicznej, członkiem grupy Młodej Polski, autorem poematów symfonicznych (Powracające fale, Odwieczne pieśni, Rapsodia litewska, Stanisław i Anna Oświęcimowie), Koncertu skrzypcowego, licznych pieśni[1].

Bibliografia