Kasprowicz, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Kasprowicz, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kasprowicz, Jan

Data urodzenia:

12 grudnia 1860

Miejsce urodzenia:

Szymborze

Data śmierci:

1 sierpnia 1926

Miejsce śmierci:

Harenda koło Zakopanego

Informacje

Autor. Studiował na uniwersytetach w Lipsku i Wrocławiu. Od 1888 r. pracował we Lwowie – był redaktorem „Kuriera Lwowskiego” oraz „Słowa Polskiego”. W 1909 r. został profesorem literatury na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Brał udział w pracach akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach. Debiutował w 1888 r. Wydał szereg tomów poezji, przekłady. Był czołowym reprezentantem poezji Młodej Polski, wybitnym poetą swej doby[2].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.