Klecki, Paweł

Zgłoszenie do artykułu: Klecki, Paweł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Klecki, Paweł

Data urodzenia:

21 marca 1900

Miejsce urodzenia:

Łódź

Data śmierci:

5 marca 1973

Miejsce śmierci:

Liverpool

Informacje

Kompozytor. Studiował w Konserwatorium Warszawskim u Juliusza Wertheima i Emila Młynarskiego w klasie dyrygentury, kompozycji i fortepianu. Z wykształcenia był skrzypkiem, dyrygentem i kompozytorem. Od 1914 do 1919 r. należał do orkiestry symfonicznej w Łodzi. W 1921 r. wyjechał do Berlina. Studiował tam u F. E. Kocha w Hochschule fuer Musik. Działał następnie jako dyrygent w Berlinie (w filharmonii), Mediolanie, Paryżu, ponadto w Szwajcarii. Wyrobił sobie wysoką pozycję pośród dyrygentów europejskich. Po II wojnie światowej był dyrygentem orkiestry filharmonicznej w Liverpoolu. Prowadził orkiestry symfoniczne w Dallas, Bernie i innych miastach. Od 1967 r. współpracował z orkiestrą Szwajcarii Romańskiej. Komponował symfonie, koncerty fortepianowe, skrzypcowe, pieśni[1].

Bibliografia