Kłosowski, Józef Nikodem

Zgłoszenie do artykułu: Kłosowski, Józef Nikodem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kłosowski, Józef Nikodem

Pseudonim:

Maczek

Lemiesz

Czepiec

L

Data urodzenia:

1904

Miejsce urodzenia:

Krasnystaw

Data śmierci:

1959

Informacje

Był z zawodu nauczycielem. Należał do grupy pisarzy ludowych. Uprawiał prozę i poezję. W 1932 r. wydał powieść z życia wsi Tańcząca karczma. Podczas okupacji działał na terenie powiatu krasnystawskiego. W 1940 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Następnie wszedł w szeregi „Chłostry” i Batalionów Chłopskich. Był członkiem piątki politycznej w Zarządzie Powiatowym „Rocha” oraz przewodniczącym konspiracyjnej Komisji Prasowej. W latach 1941–1944 kierował redakcjami kilku pism ludowych, wychodzących na tamtym terenie, m. in. „Najnowsze wiadomości”, „Zielona Kadra”, „Chłopski Znak”, „Wyzwolenie” i „Kukułka”, to ostatnie pod pseudonimem „Czepiec”, z przeznaczeniem dla dzieci wiejskich. Z jego inicjatywy powstał we wsi Podgórze w powiecie Krasnystaw konspiracyjny Ludowy Teatr Dziecięcy, dla którego opracował montaż poetycki Pieśń o żołnierzu polskim. W podziemnej prasie publikował wiele artykułów, a w 1944 r. napisał broszurę Organizacja propagandy w ruchu ludowym, która pod pseudonimem „Józef Lemiesz” została wydana nakładem czasopisma „Wyzwolenie”. W lutym 1944 r. ogłosił na łamach prasy Apel do poetów i pisarzy ludowych, wzywający ich do skupienia się „w tajnym związku pisarzy w grupie pod nazwą Wieś Tworząca”. Na Apel pióra „Lemiesza” odpowiedziało kilku pisarzy ludowych, w wyniku, czego powstał zalążek ZPL (Związek Pisarzy Ludowych) i od maja 1944 r. zaczął się ukazywać miesięcznik literacki „Wieś Tworząca”. Wydrukował w nim także kilka swoich wierszy. W czerwcu 1944 r., pod redakcją Józefa Nikodema Kłosowskiego, wydano nakładem „Wyzwolenia” konspiracyjny zbiorek poezji pisarzy ludowych Lubelszczyzny Podziemny śpiew. Wśród 11 wierszy były również dwa utwory jego pióra: tytułowy Podziemny śpiewChłopski marsz. Po odzyskaniu niepodległości, działając nadal w ruchu ludowym, nie zaniedbywał literatury i wydał powieść o Batalionach Chłopskich Jarzmo (1947 r.). Życiu wsi pod okupacją hitlerowską oraz partyzantom poświęcone były również powieści Mgła (1948 r.), a także Gwiazdy nad polaną (1956 r.). Jego bogata twórczość wyróżniona została nagrodą literacką miasta Lublina[1].

Bibliografia