Kocoń, Waldemar

Zgłoszenie do artykułu: Kocoń, Waldemar

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Andrzej Januszko: kompozytor

Rok wydania: 2001

Tytuł: Dla Ciebie, Polsko

Rok wydania: 2006

Tytuł: O samym sobie

Rok wydania: 1975

Tytuł: Przeobrażenia 2000

Rok wydania: 2000

Tytuł: Takie życie

Rok wydania: 1994

Tytuł: Waldemar Kocoń

Rok wydania: 1974

Tytuł: Wielki romans

Rok wydania: 1977

Tytuł: Wyznania najcichsze

Rok wydania: 2004

Tytuł: Znaki miłości

Rok wydania: 1995

Tytuł: Janusz Kępski

Rok wydania: 2004

Tytuł: Nie oczekuję dziś nikogo i inne piosenki Kaszkura, Zaperta

Rok wydania: 1979

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/person.php?osoba=1580.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 28.04.2020].