Komorowski, Ignacy Marceli

Zgłoszenie do artykułu: Komorowski, Ignacy Marceli

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Komorowski, Ignacy Marceli

Data urodzenia:

1824

Data śmierci:

14 października 1857

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Jeden z najbardziej utalentowanych twórców polskich pieśni w XIX w[1]. Był pianistą i wiolonczelistą, od 1850 r. grał w orkiestrze Teatru Wielkiego. Skomponował mazurki oraz pokaźną liczbę pieśni, na czele ze słynną Kaliną[2].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik polski, s. 67–69.

2. 

Lerski, Tomasz