Konopasek, Franciszek

Zgłoszenie do artykułu: Konopasek, Franciszek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Konopasek, Franciszek

Data urodzenia:

22 maja 1860

Miejsce urodzenia:

Czerniowce

Data śmierci:

28 lipca 1930

Miejsce śmierci:

Ryglice pod Tarnowem

Informacje

Kompozytor, autor opracowania muzyki Mazurka Dąbrowskiego. Studiował w Instytucie Muzycznym w Warszawie u Rudolfa Strobla i Zygmunta Noskowskiego. Był również dyrygentem. Prowadził zespoły instrumentalne oraz chóry, uczył w Szkole Muzycznej warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i Szkole Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza[1].

Bibliografia