Konowalski, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Konowalski, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Konowalski, Józef

Data urodzenia:

10 lipca 1899

Miejsce urodzenia:

Marki pod Warszawą

Data śmierci:

4 października 1990

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Był skrzypkiem, grał też na akordeonie, harfie, wiolonczeli. W 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Służył w orkiestrze 8 pułku piechoty Legionowej w Lublinie jako koncertmistrz. W Lublinie założył ze Stefanem Rachoniem Towarzystwo Muzyczne, które przekształciło się później w Filharmonię Lubelską. W latach trzydziestych grał ze swym zespołem w kawiarniach lubelskich, następnie kierował orkiestrą promenadową w Krynicy. W latach 1939–1942 był organistą w kościele w Muszynie. W 1950 r. powrócił do Warszawy i do 1967 r. pracował jako skrzypek w orkiestrze radiowej Stefana Rachonia[1].

Bibliografia