Koterbska, Maria

Zgłoszenie do artykułu: Koterbska, Maria

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: ...bez nas ani rusz

Rok wydania: 1998

Tytuł: Tych lat nie odda nikt

Rok wydania: 1983

Tytuł: Jubileusz

Rok wydania: 1975

Tytuł: Jubileusz

Rok wydania: 1994

Tytuł: Maria Koterbska

Rok wydania: 1972

Tytuł: Maria Koterbska

Rok wydania: 1982

Tytuł: Maria Koterbska śpiewa wesołe piosenki

Rok wydania: 1960

Tytuł: Nie mówmy, że to miłość

Rok wydania: 1967

Tytuł: Od piosenki do piosenki

Rok wydania: 2006

Tytuł: Ulubione piosenki

Rok wydania: 1960

Tytuł: Ulubione przeboje

Rok wydania: 1960

Tytuł: Viva Maria

Rok wydania: 1992

Tytuł: Złote przeboje

Rok wydania: 1999

Tytuł: Życie zdarza się raz

Rok wydania: 1989

Tytuł: Wasowski da się lubić

Rok wydania: 2004

Tytuł: Mimozami jesień się zaczyna

Rok wydania: 1975

Tytuł: Na Francuskiej i inne piosenki

Rok wydania: 1997