Koterbska, Maria

Zgłoszenie do artykułu: Koterbska, Maria

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Alibabki

...bez nas ani rusz

Polskie Nagrania Muza

1998

CD

Koterbska Maria

Galeria polskiej piosenki – Maria Koterbska

Yesterday

1999

CD

Koterbska Maria

Jubileusz

Polskie Nagrania Muza

1975

LP

Koterbska Maria

Jubileusz

Polskie Nagrania Muza

1994

CD

Koterbska Maria

Maria Koterbska

Polskie Nagrania Muza

1972

LP

Koterbska Maria

Maria Koterbska

Polskie Nagrania Muza

1982

LP

Koterbska Maria

Maria Koterbska śpiewa wesołe piosenki

Polskie Nagrania Muza

1960

LP

Koterbska Maria

Nie mówmy, że to miłość

Polskie Nagrania Muza

1967

LP

Koterbska Maria

Od piosenki do piosenki

Polskie Radio SA

2006

CD

Koterbska Maria

Ulubione piosenki

Polskie Nagrania Muza

1960

LP

Koterbska Maria

Ulubione przeboje

Polskie Nagrania Muza

1960

LP

Koterbska Maria

Viva Maria

Polskie Nagrania Muza

1992

CD

Koterbska Maria

Złote przeboje

GM Records

1999

CD

Koterbska Maria

Życie zdarza się raz

Polskie Nagrania Muza

1989

LP

Różni Wykonawcy

Wasowski da się lubić

Pomaton EMI

2004

CD

Różni wykonawcy

Bogusław Klimczuk: „Czarny Alibaba” i inne piosenki

Polskie Nagrania Muza

1996

CD

Różni wykonawcy

Tych lat nie odda nikt: Kazimierz Winkler i jego piosenki

Pronit

1983

LP

Sart, Marek

Mimozami jesień się zaczyna

Pronit

1975

LP

Sielicki Ryszard

Gorącą nocą: przeboje Ryszarda Sielickiego

Polskie Nagrania Muza

1975

LP

Sielicki, Ryszard

Na Francuskiej i inne piosenki

Polskie Nagrania Muza

1997

CD

Więcej...