Krukowski, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Krukowski, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Krukowski, Zbigniew

Data urodzenia:

13 października 1913

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

10 maja 1995

Miejsce śmierci:

Bruksela

Informacje

Autor tekstów. Od 1935 r. publikował teksty i kompozycje utworów lekkich oraz tanecznych. Do wybuchu II wojny światowej wydał drukiem około 50 pozycji. Jako śpiewak rozpoczął karierę w 1937 r. od występów w Polskim Radiu. Należał do zespołu rewelersów Chór Radiana, nagrał płyty dla wytwórni „Odeon”, występował z recitalami w kawiarni Witolda Elektorowicza „Café Romantic”. Podczas okupacji hitlerowskiej należał do Armii Krajowej i brał udział w powstaniu warszawskim. Od 1945 r. mieszkał w Brukseli. Przyjeżdżał często do Polski, występował m.in. w Podwieczorkach przy mikrofonie[1].

Bibliografia

1. 

Lerski, Tomasz

2. 

Kos, Anna
Korespondencja elektroniczna.