Kułakowski, Leszek

Zgłoszenie do artykułu: Kułakowski, Leszek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kułakowski, Leszek

Data urodzenia:

4 grudnia 1955

Miejsce urodzenia:

Słupsk

Informacje

Pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer. Absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec. Debiutował w 1978 r. jako pianista jazzowy i lider gdańskiego zespołu jazzu nowoczesnego Antiquintet. W latach 1981–1983 współpracował z Teatrem Instrumentalnym Ryszarda Miśka, w latach 1983–1985 z Hamburger Mozart Orchestra, w latach 1985–1986 z własnym zespołem Zu-Zu, w latach 1987–1993 z grupą Sami Swoi.

Od 1994 r. realizuje własne pomysły artystyczne, łącząc w nich różne techniki kompozytorskie, style i gatunki muzyczne (m.in. jazz, folk, klasyka, muzyka symfoniczna). Jest pomysłodawcą i organizatorem Komeda Jazz Festival, który odbywa się od 1995 r. w Słupsku pod patronatem miejscowych władz samorządowych[1].

Bibliografia