Kwieciński, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Kwieciński, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kwieciński, Tadeusz

Data urodzenia:

18 kwietnia 1903

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

11 lipca 1960

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. W latach 1918–1920 był koncertmistrzem orkiestry kolejowej w Warszawie. Przez pewien czas grał w orkiestrach kinowych i teatralnych. Przez trzy lata występował jako skrzypek oraz dyrygent orkiestry w kawiarni „Wielkopolanka” w Bydgoszczy. Od 1925 r. występował w Warszawie. W sezonie letnim wyjeżdżał na występy gościnne do Krakowa, Katowic, Gdyni, Zakopanego, Ciechocinka.

W latach 1926–1928 odbył studia z zakresu harmonii u Piotra Rytla. Do września 1939 r. występował w lokalach rozrywkowych w Warszawie, Poznaniu, Gdyni i in. Współpracował z „Syreną Record” jako dyrygent. Od 1948 r. działał ponownie w Warszawie, obył studia uzupełniające u Jana Maklakiewicza, później poświęcił się wyłącznie pracy kompozytorskiej.

Był autorem utworów na orkiestrę – Rapsodii, Uwertury Słowiańskiej, Polskiej fantazji ludowej, muzyki baletowej, utworów kameralnych – Fantazji G-mollWalca fantastycznego na fortepian, Serenady – capricioso na fortepian i skrzypce[1].

Bibliografia