Lachman, Wacław

Zgłoszenie do artykułu: Lachman, Wacław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lachman, Wacław

Data urodzenia:

19 grudnia 1880

Miejsce urodzenia:

Płock

Data śmierci:

16 października 1963

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Dyrygent chórów, kompozytor, autor opracowań utworów. Studiował teorię i kompozycję w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Działalność dyrygenta chórów rozpoczął już w 1906 r. Założył wówczas Towarzystwo Śpiewacze „Harfa”. Przez szereg następnych lat dyrygował różnymi zespołami wokalnymi: chórem Echo, Duda, Chórem Stowarzyszenia Kupców Polskich, chórem mieszanym Sekcji Muzyki Zbiorowej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Wraz z Henrykiem Melcerem kierował też chórem Filharmonii Warszawskiej. Od 1913 r. dyrygował w Towarzystwie Śpiewaczym „Orpheon” oraz był zastępcą dyrygenta w Orkiestrze Warszawskiej Straży Ogniowej. Od 1921 r. pełnił funkcję zastępcy dyrygenta chóru Filharmonii, jednocześnie otrzymał stanowisko dyrygenta chóru Teatru Wielkiego. W 1925 r. został kierownikiem Chóru Oratoryjnego. W 1932 r. mianowano go naczelnym dyrygentem Zjednoczonych Związków Śpiewaczych i Muzycznych Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadził chór „Surma”, pracował jako dyrygent w Mazowieckim Związku Śpiewaczym i Muzycznym.

Największe osiągnięcia odnosił jako dyrygent i kierownik chóru „Harfa”. Był kompozytorem muzyki kantatowo-oratoryjnej, pieśni chóralnych, autorem licznych opracowań muzyki ludowej, religijnej, kolęd itp. Po II wojnie światowej działał nadal jako dyrygent, był dyrektorem artystycznym i przewodniczącym warszawskiego oddziału Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych, prowadził także działalność pedagogiczną[1].

Bibliografia