Laks, Szymon

Zgłoszenie do artykułu: Laks, Szymon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Laks, Szymon

Data urodzenia:

1 listopada 1901

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1983

Miejsce śmierci:

Paryż

Informacje

Kompozytor. Ukończył gimnazjum im. Tadeusza Czackiego, studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W latach 1921–1924 kształcił się w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie u Romana Statkowskiego, Piotra RytlaHenryka Melcera. W 1926 r. wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował studia muzyczne, a później działał jako kompozytor muzyki poważnej. W latach 1941–1945 był więźniem Oświęcimia[1].

Bibliografia