Latwis, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Latwis, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Latwis, Stanisław

Data urodzenia:

1905

Miejsce urodzenia:

Kołyszki

Data śmierci:

12 maja 1935

Miejsce śmierci:

Dęblin

Informacje

Żołnierz, instruktor lotnictwa, kompozytor. Do gimnazjum uczęszczał w Witebsku. Marzył o lotnictwie, lecz komisja rekrutacyjna nie przyjęła jego kandydatury. Podjął więc studia na Uniwersytecie Wileńskim, jednak szybko przeniósł się do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie. Na przełomie lat 1927/1928 został słuchaczem Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie[1]. Od 1927 r. studiował również inżynierię wojskową na Politechnice Warszawskiej[2].

W 1930 r. otrzymał skierowanie do 111 Eskadry Samolotów Myśliwskich w 1 Pułku na Okęciu. Następnie pracował jako instruktor w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie[1]. Uczestniczył w międzynarodowych zawodach lotniczych (Challenge), organizowanych przez Polskę. W 1934 r. skomponował melodię Marsza Lotników, opartą na Marszu Kosynierów z Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r. Utwór został zaprezentowany w Polskim Radiu 22 lipca 1934 r. i był początkowo marszem 111 Eskadry Myśliwskiej. W dziesięciolecie istnienia Centrum Wyszkolenia w Dęblinie Dowództwo Lotnictwa Rzeczypospolitej Polskiej uznało ten utwór za oficjalny marsz polskiego lotnictwa (15 października 1937 r.)[2].

Zginął w czasie lotu instruktażowego wraz z jednym z elewów CWOL. Jego grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach[1].

Bibliografia