Lenczowski, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Lenczowski, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lenczowski, Adam

Pseudonim:

Pająk

Data urodzenia:

14 stycznia 1904

Miejsce urodzenia:

Kraków

Data śmierci:

26 grudnia 1975

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Kształcił się w grze skrzypcowej w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie u Szwarcenstein_Z, następnie przeniósł się do klasy fortepianu Klary Umlaufowej w krakowskim Instytucie Muzycznym. W 1920 r. wstąpił ochotniczo do armii generała Józefa Hallera, a następnie walczył w III powstaniu śląskim.

W 1922 r. został zaangażowany do krakowskiego „Teatru Opera – Operetka”. Wiedzę z zakresu kompozycji pogłębiał u Władysława Żeleńskiego. W 1925 r. opublikował pierwszą kompozycję poemat symfoniczny Maciek Borkowic.

W latach 1927–1929 odbył we Wiedniu studia dyrygenckie u światowej sławy dyrygenta Feliksa Weingartnera. Po powrocie do kraju studiował muzykologię na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz filologię polską. Po przeniesieniu się w 1930 r. do Warszawy pracował jako stały akompaniator chóru Polskiego Radia Czwórka Radiowa. W tym czasie zaczął wydawać kompozycje z dziedziny muzyki lekkiej, nagrane po raz pierwszy przez „Syrenę Record”.

W 1936 r. w Niemczech brał udział w konkursie na napisanie muzyki do filmu z udziałem Jana Kiepury; powierzono mu jej skomponowanie, ale do realizacji filmu nie doszło. W 1939 r. był zatrudniony przez holenderską ekipę „Phillipsa” przy pokazach telewizyjnych na II Dorocznej Wystawie Radiowej w gmachu YMCA w Warszawie.

Podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. pozostał w radiu do ostatniego dnia pracy rozgłośni. Po II wojnie światowej był kierownikiem muzycznym i dyrygentem w krakowskim Zrzeszeniu Artystów Operetkowych, w teatrze „Komedia Muzyczna” i Teatrze Kameralnym TUR-u. W 1960 r. założył z Wojciechem Dzieduszyckim kabaret dawnych piosenek „Dymek z papierosa”[1].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.