Żeleński, Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Żeleński, Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Żeleński, Władysław

Data urodzenia:

6 lipca 1837

Data śmierci:

23 stycznia 1921

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Kompozytor. Urodzony w Grodkowicach pod Krakowem. Kształcił się w Krakowie, Pradze i Paryżu. Był profesorem Instytutu Muzycznego w Warszawie, a także dyrektorem artystycznym Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego[1]. Przybył do Krakowa w 1881 r. i został profesorem Szkoły Muzycznej Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. W 1888 r. założył Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie i prowadził je do końca życia[2]. Skomponował opery: Konrad Wallenrod, Goplana, JanekStara baśń, dwie symfonie, liczne utwory kameralne, pieśni. Był ojcem Tadeusza Boya-Żeleńskiego[3].

Jeden z najwybitniejszych po Moniuszce twórca pieśni. Z bogatego dorobku pieśni tego kompozytora warto przypomnieć chociażby Młodo zaswatana (sł. B. Zalewski), Pieśń Jaruchy (sł. J. J. Kraszewski), Hymn orłów (sł. E. Wasilewski), Czarna sukienka (sł. K. Gaszyński), Blada różaZawód (sł. K. Tetmajer). Najbardziej jednak chyba znana jest pieśń O Jaśku spod Sącza do słów Maryli Wolskiej[4].

Bibliografia