Leo, Juliusz

Zgłoszenie do artykułu: Leo, Juliusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Leo, Juliusz

Data urodzenia:

20 marca 1901

Miejsce urodzenia:

Kraków

Data śmierci:

31 grudnia 1962

Miejsce śmierci:

Londyn

Informacje

Kompozytor. Urodzony jako syn Juliusza, prezydenta Krakowa. Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej we Wiedniu. Komponował preludia fortepianowe, pieśni, muzykę teatralną, piosenki. Był prawnikiem, pracował jako dziennikarz prasowy i radiowy. Po II wojnie światowej osiadł w Londynie; działał jako krytyk literacki, autor słuchowisk dla BBC[2].

Bibliografia