Lewak, Arnold

Zgłoszenie do artykułu: Lewak, Arnold

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lewak, Arnold

Data urodzenia:

29 grudnia 1902

Miejsce urodzenia:

Kielce

Data śmierci:

7 listopada 1976

Informacje

Kompozytor, autor tekstów, członek orkiestry. W 1926 r. ukończył Konserwatorium Muzyczne Heleny Kijeńskiej w Łodzi. Pracował zawodowo od 1920 r. jako pianista w niemych kinach na terenie Łodzi. W latach 1927–1930 prowadził zespół taneczny w Krakowie, następnie w Zakopanem (1931–1932). Od 1933 r. do wybuchu II wojny światowej działał jako muzyk w Katowicach. Tuż przed wojną należał do orkiestry krakowskiej Banda. Po wojnie był kierownikiem muzycznym w „Teatrze Satyry” w Łodzi, następnie od 1947 do 1950 r. prowadził zespół rozrywkowy w Katowicach. Od 1958 do 1968 r. pracował jako korepetytor w Operetce Śląskiej[1].

Bibliografia