Zgłoszenie do artykułu: Banda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Banda

Data powstania:

1938
Jest to data niepewna.

Data rozwiązania:

czerwiec 1941

Informacje

Instrumentalny zespół taneczny, zorganizowany w Krakowie na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Jego założycielem i kierownikiem był Stanisław Landau, muzyk, kompozytor i piosenkarz. Orkiestra naśladowała swingowy styl „Hot Club de France”. W 1939 r. dokonała nagrań płytowych dla „Syreny Rekord”. Po wybuchu II wojny światowej część członków orkiestry znalazła się we Lwowie i tam reaktywowała Bandę. Orkiestra grała w nocnych klubach i innych lokalach do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej[1].

Bibliografia