Lewandowski, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Lewandowski, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Ach! Powtórz raz jeszcze!: fokstrot

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1931

Nie żal tych łez: tango

Warszawa: Ignacy Rzepecki

1931

Trzy gwiazdy: tango-pieśń

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1939

Od jutra!...: tango: przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu Ireny Grewiczówny

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Światło, co zgasło...: walc-boston

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Zawsze i wszędzie: walc angielski

Warszawa: Stanisław Arct

1948

Bianka: tango

Warszawa: Wydawnictwo Andrzeja Własta

1933

Bianka: tango

Warszawa: Wydawnictwo Andrzeja Własta, Feliks Grąbczewski

1933

Bianka: tango

Warszawa: Wydawnictwo Andrzeja Własta, Feliks Grąbczewski

Carissima: stary walc

Warszawa: Stanisław Arct

1948

Carissima: stary walc

Warszawa: Stanisław Arct

1949

Carissima: valse lente

Warszawa: Ignacy Rzepecki

Carissima: walc-boston z repertuaru Mieczysława Fogga

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Carissima: walc do śpiewu

Warszawa: Ignacy Rzepecki

Dzień krwi i chwały

Warszawa: Czytelnik

1951

Fata Morgana: walc

Warszawa: Stanisław Arct

1948

Kolędy: w najłatwiejszym układzie: na fortepian z tekstem podłożonym

6 (właściwie 7)

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Kolędy: w najłatwiejszym układzie na fortepian

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kolędy: w najłatwiejszym układzie: na fortepian

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Kolędy: w najłatwiejszym układzie na fortepian z tekstem

Warszawa: Stanisław Arct

1943

Kolędy: w najłatwiejszym układzie na fortepian z tekstem

-

Warszawa: Stanisław Arct

1948

Kolędy: w najłatwiejszym układzie: na fortepian z tekstem podłożonym

3

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Kolędy: w najłatwiejszym układzie: na fortepian z tekstem podłożonym

4

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kolędy: w najłatwiejszym układzie: na fortepian z tekstem podłożonym

5

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Kolędy: w najłatwiejszym układzie: na fortepian z tekstem podłożonym

6

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Kolędy: w najłatwiejszym układzie: na fortepian z tekstem podłożonym

8

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Kolędy: w najłatwiejszym układzie: na fortepian z tekstem

4

Warszawa: Stanisław Arct

1949

Najmłodszy walc

Warszawa: Stanisław Arct

1950

Nie raz, nie dwa, nie trzy: walc angielski

Warszawa: Stanisław Arct

1937

Nie żal tych łez!: tango: sentymentalne tango z rewii „Kocha... lubi...szanuje...” w teatrze „Wesoły Wieczór”

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1931

Od jutra: tango

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”

1932

Pamiętnik: tango

Warszawa: Stanisław Arct

1939

Przeminęło z wiatrem: walc angielski

Warszawa: Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

1949

Romantique: walc

Warszawa: Bronisław Rudzki

Szkoda lata: pożegnanie lata: tango-piosenka: wielki sukces A. Boguckiego

Warszawa: Stanisław Arct

1947

Walc romantyczny

Warszawa: Stanisław Arct

1948

Wróżba: walc do śpiewu

Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Arcta; Wilno: Księgarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego

1890

Za tyle pięknych dni…: melodyjne tango wykonywane przez chór Dana w teatrze „Qui-Pro-Quo”

Warszawa: Stanisław Arct

1931

Za tyle pięknych dni: tango

Warszawa: Ignacy Rzepecki

1932

Przeminęło z wiatrem: walc angielski

Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

1949

Tęskno mi...: tango

Warszawa: Ignacy Rzepecki, Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1934

Więcej...
Bibliografia