Lipnicka, Anita

Zgłoszenie do artykułu: Lipnicka, Anita

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: Abrasax

Rok wydania: 1994

Tytuł: Psychodelikatesy

Rok wydania: 2008

Tytuł: Hard land of wonder

Rok wydania: 2009

Tytuł: Moje oczy są zielone

Rok wydania: 2000

Tytuł: Goodbye

Rok wydania: 2008

Tytuł: Inside story

Rok wydania: 2005

Tytuł: Nieprzyzwoite piosenki

Rok wydania: 2003

Tytuł: Other stories

Rok wydania: 2006

Tytuł: To co naprawdę

Rok wydania: 1998

Tytuł: Vena Amoris

Rok wydania: 2013

Tytuł: Wszystko się może zdarzyć

Rok wydania: 1996

Tytuł: Acoustic years vol. 2

Rok wydania: 2006

Tytuł: Pułapka

Rok wydania: 1998

Bibliografia